OBIEKTY ZABYTKOWE

Zrealizowaliśmy remonty obiektów wpisanych do rejestrów zabytków w takich technologiach m.in. jak:
– dachówka ceramiczna
– gont drewniany
– papa termozgrzewalna